Ambitie

Ik hoef niet zo nodig
succesvol of beroemd te zijn
heb het ook niet in me
omhels de gemiddelde lijn.

Voor m’n medemensen
wil ik van waarde zijn
ambitieus wil ik bijdragen
aan hun leven en welzijn.

Laat mij het publiek maar zijn
dat klapt voor grote daden
niet met spotlights, gewoon
met zonnestralen overladen.

(2018/2020)


(…) “want het groeiende goede in de wereld is deels afhankelijk van daden die niet in de geschiedenisboeken staan beschreven; en dat dingen niet zo slecht gaan met jou en mij als ze hadden kunnen zijn, is voor de helft te danken aan dat deel van de mensheid dat trouw een onzichtbaar leven leidde en rust in onbezochte graven.”

Uit het boek ‘Middlemarch’ van George Eliot (pseudoniem voor Mary Anne Evans, 1819-1880)  

 

2020-Ambitie-foto2

Pols

Je weet de laatste tijd zo goed
hoe anderen moeten leven.
Aarzelt niet hun keuzes
een sneer na te geven.

In jouw eigen leven
sijpelt steeds meer chaos.
De balans langzaam gegijzeld
je dwaalt in je eigen bos.

Met welke woorden word ik
achter mijn rug om bedeeld?
Moet ik wel energie steken
in iemand die zo hard oordeelt?

Dan zie ik, een paar tellen maar
je pols onder je mouw vandaan.
Hij is dun, wit, trilt even
voor je verder kunt gaan.

Ik hoor je woorden niet
ontroering, compassie vloeit.
Je bent ook maar een mens
die met gegeven riemen roeit.

Als ik slecht in m’n vel zit
ben ik ook niet op m’n best.
Je verdient nu mijn medeleven
geen stille vriendschapstest.

Je ratelt nog steeds door
hebt denk ik niets gemerkt.
Ik voel me wat lichter
door begrip voor jou en mij gesterkt.

(april 2019)

-Dit gedicht is geplaatst in de gedichtenbundel ‘Gezien – Gedichten rondom geliefd zijn & verbondenheid’ (2020), voortkomend uit de jaarlijkse gedichtenwedstrijd van Stichting UItJeErvaring-

2020-Pols-foto

Fijne mensen

Er zijn mensen…

die oprecht willen weten
hoe het met je gaat
die vragen naar triomf en smart
dat in een leven bestaat.

die soms uit het oog zijn
maar nooit uit het hart
die van zich laten horen
als het lot je leven tart.

die met een lach naar je kijken
altijd blij zijn je te zien
die je zwaktes kennen
toch het goede blijven zien.

die je het gevoel geven
ik kan de wereld aan
die een vaste bodem vormen
onder je teer bestaan.

(2019)

– Lieve lezers, ik wens jullie goede en veilige feestdagen en voor 2020 fijne mensen in jullie leven! – 

2019-Fijne mensen-foto

 

Glimlach

Jouw glimlach brengt
mij warmte en goede hoop
ik beloof, ik zal het doorgeven
als ik een leven binnenloop.

Mijn glimlach maakt
van mij geen om- maar medestander
jij met driftig kind in de supermarkt
wij begrijpen elkander.

Mijn glimlach zorgt
dat jij, m’n zoon je geliefd voelt
ook in de waan van de dag
zoals ik dat heb bedoeld.

Mijn glimlach breekt
jouw gezicht open
terwijl wij, twee onbekenden
elkaar groetend voorbij lopen.

 (oktober 2019)

2019-Glimlach-foto

Verbinding

Dwars door grenzen
gewoontes of cultuur
jong of oud
vreemdeling of buur.

Gedeelde ervaring
een vriendelijk gebaar
altijd valt er iets
te omarmen in elkaar.

Verbinding verlicht
jij hoort erbij
met je eigen rol
in deze maatschappij.

Verschillen zijn er
soms om te negeren.
Geen handdoek in de ring
geen ego’s die regeren.

Verbinding met jezelf
zwaktes en krachten
je eigenwaarde niet
te lang laten wachten.

Oorlog of verslaving
een haatbericht verzonden
zijn zo bezien een kwestie
van verkeerd verbonden.

(oktober 2019)

2019-Verbinding-foto

De kunst van het gunnen

Dat er iets in haar schoot valt
waar jij zo naar verlangt.
En je toch blij voor haar bent
negeert dat jij zelden iets vangt.

Dat hij in z’n leven is aanbeland
waar jij graag zou willen zijn.
En je toch met hem meegeniet
ook al doet jouw omweg pijn.

Dat hij lyrisch over iets is
wat er voor jou nooit veel toe deed.
En je toch met aandacht luistert
zijn blijdschap nu compleet.

Dat zij uitblinkt in iets
wat jij al veel langer probeerde.
En je toch vanaf de zijlijn juicht
vergeet dat je het zelf begeerde.

(augustus 2019)

2019-De kunst van het gunnen-foto

De volgende generatie

Oké, ze spelen misschien minder buiten
en vierkante ogen liggen op de loer.
Zoals onze ouders worstelden met de tv
zijn smartphones en games ons piekervoer.

Maar laten we niet vergeten dat het
de generaties vóór onze kinderen waren
die een wereld vol informatie creëerden
waarin zij een pad moeten ontwaren.

Verwijten als ‘toen wij vroeger klein waren…’
scheppen – ik kan het niet laten – afstand.
Maar als ik vraag: laat eens zo’n filmpje zien
nemen ze mij mee aan de hand.

Ze bestuderen aandachtig mijn reactie
als ik naar een drukke YouTuber kijk.
Vaker dan ik vooraf dacht, lach ik mee
en geven zij van blijdschap blijk.

Geregeld leg ik toch mijn normen op
van beweging, zon en buitenlucht.
Ik ben en blijf tenslotte hun moeder
voor hun welzijn waak ik geducht.

Het blijft zoeken naar die gouden combi
van gewoontes, nieuw en oud.
Keuzes die voor ons als zilver voelen
ervaren zij soms juist als goud.

(juli 2019)

De illustratie die ik graag bij dit artikel zou willen plaatsen, is een eenvoudige maar veelzeggende cartoon van Bill Mauldin (1921-2003). Het betreft één plaatje en het onderschrift luidt: ‘Iedere generatie heeft z’n twijfels over de jongere generatie’. Het werd ooit gepubliceerd in Life Magazine, januari 1950.
Ik mag de cartoon echter niet rechtstreeks weergeven op mijn blog vanwege auteursrecht. Wel mag ik een link geven naar de plek op internet waar ik de cartoon (weliswaar heel klein afgedrukt) heb gevonden: op de website van Forbes, bij het interessante artikel ‘Why do we always sell the next generation short’ (Waarom doen we de volgende generatie altijd tekort) van 8-1-2012 door Adam Thierer: https://www.forbes.com/sites/adamthierer/2012/01/08/why-do-we-always-sell-the-next-generation-short/#65ea0a3b2d75

(On)gelovig

Ik geloof in heel veel
niet in een God of goden.
Ik geloof niet in een hemel
of een hel voor de doden.

Er is weinig wat ik zeker weet
zoals dat ik ooit dood zal gaan.
Dat maakt bescheiden, dankbaar
voor dit kostbaar bestaan.

En dat we hier met velen zijn
moeten zorgen voor elkaar.
Als een ketting verbonden
elk medemens onmisbaar.

Ik geloof in mensen- en dierenrechten
in vrijheid en democratie.
In naar je hart luisteren
je hersens gebruiken, in evolutie.

Moraliteit is niet van religie
het zit in alles, ook ongeleerd.
Je vindt het in de moederpoes
die een weeskitten adopteert.

Zo geloof, hoop en lief ik
het ligt niet vast in één boek.
Zonder twijfel geen nieuw inzicht
de houvast soms even zoek.

Je hoeft niet bang te zijn
als je niet gelooft zoals ik doe.
Geen hel of verdoemenis
komt jou dan toe.

(april 2019)

2019-(On)gelovig-foto

Oorlog

Ik zou willen denken dat als er
oorlog uitbreekt in dit land
ik heldendaden zou verrichten
zou strijden voor de goede kant.

Maar als door mijn moed
m’n kinderen hun moeder verliezen
zou ik daar dan op het
moment suprême voor durven kiezen?

Wat als er geen duidelijke grens
tussen goed en fout is gesteld
niet alle feiten voorhanden zijn
de geschiedenis pas het oordeel velt?

Wat als foute keuzes worden gemaakt
door goede mensen om me heen
doe ik dan met hen mee
of weiger ik en blijf alleen?

Wat blijft er over van principes
als het om leven of dood gaat
als wanhoop en honger hun intrede doen
als nood de rede in de weg staat?

Ik wens vurig dat ik nooit
het antwoord op deze vragen vind
maar als dat wel gebeurt, hoop ik
dat de menselijkheid in mij het wint.

– Ter gelegenheid van 4/5 mei 2019 –

(2019)

– Dit gedicht is gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant van vrijdag 3 mei 2019 –
– Dit gedicht is opgenomen in de collectie van Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande, Drenthe –

2019-Oorlog-foto