Storm

Het vergt al haar aandacht
om haar fiets recht te houden
lieflijke takken zwiepen vijandig
of ze wat graag slaan zouden.

De weg is vaag door al het blad
de wind lijkt adem af te snijden
haar blik door het minste afgeleid
een schaduw komt langs glijden.

De tegenligger overvalt haar
in een tunnel van gedachten
ze had echt vriendelijk willen lachen
maar kon zelfs dat niet wachten.

Had hij niet kunnen groeten?
Hij wilde me vast niet kennen
zwoegend, zwetend ben ik te min
ik moet er maar aan wennen.

Ze snakt naar veilige beschutting
tuurt naarstig rond voor overzicht
voor helderheid en doorzetten
is in haar tunnel te weinig licht.

(Oktober 2019)

-Dit gedicht kwam bij me op na het lezen van het boek ‘Schaarste’ van onderzoekers Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir. Dit boek heeft wereldwijd een soort schokgolf teweeg gebracht in de schuldhulpverlening en de manier waarop over arme mensen wordt gedacht.
Het gaat over de sterk onderschatte en miskende gevolgen van langdurige financiële schaarste op iemands gedachten, emoties, gedrag en zelfs intelligentie. De gevolgen daarvan voor de persoon, diens omgeving en de samenleving zijn enorm.
Door schaarste gaan mensen bij de dag leven, maken ze vaker onverstandige keuzes voor de lange termijn, reageren ze emotioneler en minder ‘geremd’ op dagelijkse gebeurtenissen,  kunnen ze zich moeilijker concentreren en slechte gewoontes lastiger afschudden.
Ze ontwikkelen een tunnelvisie, hebben geen speelruimte om gemaakte fouten te herstellen en houden te weinig denkvermogen (bandbreedte) over voor andere belangrijke zaken in het leven. Zelfs het IQ kan met 13 punten dalen.
Oftewel, in tijden van schaarste functioneert elk (!) mens verre van optimaal. Steeds meer beleid op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening houdt hier rekening mee.
De aantoonbare negatieve gevolgen van schaarste gelden overigens ook voor schaarste op andere gebieden; tijd, aandacht, liefde, voedsel, etc.
Het boek is zeer goed leesbaar en doorspekt met interessante onderzoeken waarover je je verbaast en situaties die je aan het denken zetten. Een echte eye opener!-

2019-Storm-foto

Hoofdprijs

Het reclamebord gilt me tegemoet
speel mee en win 20 miljoen!!!
Ik loop er achteloos voorbij
denk stiekem: wat zou ik doen?

Uitgeven, sparen, beleggen of weggeven?
Aan wie of wat zou ik dan hoeveel doen?
Ik bereken, pieker, frons en concludeer
het leven is eenvoudiger zonder 20 miljoen…

(september 2018)

2018-Hoofdprijs-foto1

(On)tevreden?

Ik mag niet klagen
zei Jan Modaal.
En wat betekenen al die spullen
nou eigenlijk helemaal?
Nee, dan de buurman
alsof het hem maar aanwaait.
Vakanties, dure auto, nieuwe keuken
pfff, alsof het daar in het leven om draait!

Ik mag niet klagen,
zei de miljonair.
En het belangrijkste is onbetaalbaar
met bezit alleen kom je niet ver.
Nee, dan mijn neef
die gaat pas voor het grote geld.
Een jacht, privé-jet, juwelen
pfff, dat is toch niet wat in het leven telt?

(9 juli 2018)

2018-(on)tevreden-foto