Een goed advies

Ach, ik ben en blijf een rare
berustte de zonderling.
En van adviezen voor een beter leven
heb ik al een hele verzameling.

Ik knik altijd van ja
maar volg ze toch nooit op.
Ze werken alleen bij de gevers
dat is nou net de mop.

Maar ’t is goed hoor, als je mij
met je adviezen vereert.
Zo heb ik door de jaren
al heel wat over anderen geleerd.

(juni 2018)

Advies-foto

Schoonheidsideaal

Hij was op slag verliefd
vond haar te mooi om waar te zijn.
Zij kon alleen maar denken
ik moet weer nodig aan de lijn!

Haar grapjes en haar lach
hij was de koning te rijk.
Alsof hij uit en thuis was
hij voelde alles tegelijk.

Zij bekeek zichzelf en zag
alleen haar ongewenste kilo’s maar.
Zo’n leuke man als hij
vond vast snel een mooier exemplaar.

Zijn hofmakerij werd overstemd
door haar innerlijk kabaal.
Hij kon het niet winnen
van het schoonheidsideaal.

(27-5-2018)

– Dit gedicht behaalde de 11e plek (democratisch deel) bij de Schrijverspodiumprijs, september 2018, 9e editie –

2018-Schoonheidsideaal-foto